GLAZBA

Na festivalu se izvodi izvorna barokna glazba, oživljena na temelju notnih zapisa iz 18. st. koji se čuvaju u Zavičajnom muzeju Poreštine.

Anonimo (XVIII. st.)
Marchia dell’armata in levante
Marche des Fanatiques
Minuetto per il Procurator Pisani
Minuetto n. 40 (Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, spis 3373, ff.12r, 12v, 18v

Anonimo (XVIII. st.)
Passatempo (Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, spis 3373, f. 9r)

Jean-Baptiste Lully (1632. – 1687.)
Passacaille d’Armide

Niccolò Jommelli (1714. – 1774.)
Simfonija iz Semiramide (1742.) (spis Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino)

John Playford (1623. – 1686.)
Hole in The wall (The English Dancing Master, London 1695.)

Johann Adolph Hasse (1699. – 1783.)
Per questo dolce amplesso, iz Artaserse (1731.) (Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, spis 3425, f. 25)

Anonimo (XVIII. st.)
Cotiglion (Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, spis 3373, f. 10v)

Antonio Vivaldi (1678. – 1741.)
Concerto per flautino, archi e b. c. RV 443

Anonimo (XVIII. st.)
Casa rossa (Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, spis 3373, f. 8v)

Anonimo (XVIII. st.)
Ti de saver procura
Me son sognà stanote (spis Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino)

Johann Adolph Hasse (1699. – 1783.)
Tra cento affanni e cento iz Artaserse (1731.) (Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, spis 3425, ff. 19v-20r)

Anonimo (XVIII. st.)
Xe finio el mondo (Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, spis 3375, f. 1r)

Anonimo (XVIII. st.)
Marchia dell’armata in levante (Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, spis 3373, f. 12r)

Kontakt informacije:

Studio 053 d.o.o. - Vrsarska 11, 52440 Poreč, Tel. 00385 (0)52 427 427, Fax. 00385 (0)52 427 426


Društvo prijatelja Giostre – Associazione amici della Giostra, Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, Decumanus 9, 52440 Poreč, tel. 00385 52 431 585 , fax. 00385 52 452 119 ,

Pokrovitelji: